Bestyrelsen

Bestyrelsen har 5 siddende medlemmer, som bliver valgt på den årlige generalforsamling. Henvendelser kan ske på bestyrelse@baunehoejen.dk

Bestyrelsens medlemmer

Malene Bierbaum

BH 34


Jesper Hartmann

BT 18, formand


Martin Fryland

BT 1


Økonomi

Regnskab, opkrævninger og juridisk bistand, varetages af:

Advokatfirma Allan Glud

Tlf.: +45 45 76 89 00 - allan@allanglud.dk

www.allanglud.dk

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager al drift af grundejerforeningen. Bestyrelsen forvalter foreningens budget og prioriterer opgaver for året, der ligger inden for bestyrelsens kompetenceområde. Det være sig beskæring og vedligehold af grønne områder og parkeringspladser, kontrakter og aftaler med eksterne leverandører, oprydningsdage m.m.

Bestyrelsen er ikke en myndighed, hvilket vil sige, at den ikke kan gå ind i myndighedsspørgsmål som f.eks. nabostridigheder, trafikforseelser m.m. Her opfordrer vi til godt naboskab, god dialog og fælles løsninger til gavn for fællesskabet.