Lokalplanen

Du kan finde lokalplanen for vores område her

I lokalplanen kan du finde oplysninger om bebyggelsens beskaffenhed (udseende m.m.)