Praktisk information

Kontigent

Det årlige kontingent er pr. 1/1-2023 1.000 kr. pr. kvartal, pr. husstand. Beløbet opkræves af Advokatfirma Allan Glud.


Græsslåning

Grundejerforeningen råder over udstyr til græsslåning, og det er bestyrelsen, der er ansvarlig for udstyr og slåning. Græsset slås efter behov-  ca. 15-18 gange på en sæson.


Snerydning

Grundejerforeningen har indgået aftale med firma, der salter fælles veje og fortove i vintersæsonen efter behov. Når der er faldet sne, er det vigtigt at man sørger for at holde god plads til snerydningsmaskiner. Biler flyttes lidt tilbage og krukker osv. i forhaver holdes i afstand fra fortovet, da der ryddes i hele fortovets bredde. Har man kabelbakker til sin elbil på tværs af fortovet, saltes der ikke og ej heller sneryddes. Fortovet skal være farbart. Man har i dette tilfælde derfor selv pligt til at salte og feje sit fortov.


Klipning af buske

Bestyrelsen sørger for klipning af buske ved P-pladserne samt hække ind mod nabobebyggelser.


Beskæring og let vedligehold

I weekenden i uge 43 afholdes den årlige arbejdsdag, med mødepligt for alle husejere. Her bliver forskellige opgaver fordelt mellem de fremmødte - oprydning, beskæring, vedligeholdelse og malerarbejde. Ved manglende deltagelse opkræves et gebyr på 250 kr. 

I foråret afholdes der endvidere en frivillig oprydningsformiddag, normalt den første lørdag i april.

Der annonceres for disse dage på enten mail eller via facebookopslag.


Problemer og defekter på fælles ejendom

Vej, p-pladser, belysning, kloak, legepladser og øvrigt materiel på de fælles arealer hører under grundejerforeningen og varetages af den siddende bestyrelse. Spørgsmål, problemer og defekter rettes til bestyrelse@baunehoejen.dk

Beboerne må ikke selv beskære eller på anden måde ændre på bebyggelsens fællesområder/parkeringspladser uden at have kontaktet bestyrelsen. 


Parkering

Al parkering skal ske på de dertil indrettede pladser med græsarmering. Det er ikke tilladt at have trailere, campingvogne og lignende opmagasineret. Det er dog tilladt at have sin campingvogn stående i op til 14 dage inden afrejse på ferie.


Egen matrikel

I de tilfælde, hvor man som ejer/beboer ønsker at udvide eller på anden måde ændre ydre på egen matrikel, er dette alene en sag mellem ejer/beboer og kommunalbestyrelsen jf. Lokalplan nr. 7, §8 stk. 2. Bestyrelsen kan således ikke inddrages eller holdes ansvarlig for, hvad man foretager sig på egen matrikel, men derimod klart opfordre til, at man overholder de bestemmelser, der ligger for vores område. Bestyrelsens opgave er at varetage driften for foreningens fællesarealer, stier, parkeringspladser, kloaker, veje, sparebassin, grønne områder, gadebelysning m.m.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/udvikling-og-planer/lokalplaner/

Maling

Vindfang og skure skal jvf. lokalplanen males i samme grønne farve Umbra 720

Denne maling kan med fordel bestilles igennem bestyrelsen, der har forhandlet en særdeles god pris på mærket GORI Professional.

Gode ideer

Har man som beboer gode ideer til udvikling af vores fælles områder, så send endelig en mail til bestyrelsen på bestyrelse@baunehoejen.dk

Vi vil drøfte alle forslag på vores bestyrelsesmøder og tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre.